Milieubeleid

Milieubeleid

ITB-Kwadraat onderkent het maatschappelijk belang van een leefbare maatschappij en het behoud van milieu en omgeving. ITB-Kwadraat heeft zich de taak opgelegd om binnen de technische en organisatorische randvoorwaarden zo energie-effici├źnt mogelijk te opereren en het voorkomen van milieuvervuiling binnen de bedrijfsprocessen. De organisatie richt zich op:

  • Een minimaal stroom- en waterverbruik.
  • Het correct scheiden van afvalstromen.
  • Het beperken van het gebruik van milieubelastende stoffen en daar waar het gebruik onvermijdelijk is, voorkomen dat deze stoffen in milieu terecht komen.
  • Het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Het voldoen aan complianceverplichtingen
  • Het continu verbeteren van onze milieuprestaties.