Certificeringen en AwardsCertificeringen en AwardsCertificeringen en AwardsCertificeringen en Awards

Certificeringen en Awards

ISO certificeringen
Ons Kwaliteits-, Milieu- en Informatiebeveiligingsmanagentsysteem voldoet aan de eisen die worden gesteld in de internationale normen ISO 27001, ISO 9001 en ISO 14001. Ons managementsysteem wordt door Digitrust en BSI geaudit en de certificaten zijn verleend.

  • ISO 27001:2013: de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement gericht op het continu beheersen van informatiebeveiligingsrisico's.
    Op ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem is deze Verklaring van toepasselijkheid van toepassing.
  • ISO 9001:2015: de internationale standaard gericht kwaliteitsmanagement en het continue monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.
  • ISO 14001:2015: de internationaal geaccepteerde Milieumanagement standaard die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem dient te voldoen. Het effect van onze milieuvriendelijke maatregelen ten aanzien van de datacenter infrastructuur en de gebruikte technologieën zijn hiermee officieel bevestigd.
  • NEN7510:2017: de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Op ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem voor de zorg is deze Verklaring van toepasselijkheid van toepassing.

Energiezuinige koploper in Europa
Bedrijven en overheden stellen ons ook steeds vaker uit zichzelf de vraag of hun ICT infrastructuur energie-efficiënt kan worden ingericht. Enerzijds vanuit milieuoverweging en maatschappelijke betrokkenheid, maar ook vanuit de wetenschap dat een ICT Infrastructuur beter presteert binnen een energie-efficiënte datacenter omgeving. Het antwoord is: ja.

ITB2 Datacenters heeft met het nieuwste datacenter in Apeldoorn - met een ultra energiezuinige PUE streefwaarde van 1,08 - een zeer milieuvriendelijke datacenteromgeving ontwikkeld, waarmee het zich kan meten met de koplopers op het gebied van energie-efficiënte datacenters in Europa. ITB2 Datacenters was het tweede datacenter van Nederland dat werd gecertificeerd door SMK voor het Milieukeur datacenters.

WaarborgWindenergie Sinds 2013 certificaat voor het volledige elektriciteitsverbruik. Dit certificaat is het bewijs dat de verbruikte elektriciteit voor 100% afkomstig is uit Nederlandse windenergie met Milieukeur van SMK.

Brandbeveiligingssysteem
Het brandbeveiligingssysteem van het Datacenter Ecofactorij wordt periodiek geïnspecteerd conform het CCV-inspectieschema, zowel de Brandmeldinstallatie als de Brandblusinstallatie.

Awards

  • Finalist: Improved Data Center Energy Efficiency - DatacenterDynamics EMEA Awards 2013;
  • Finalist: Innovation in the Mega-Data Center - DatacenterDynamics EMEA Awards 2013;
  • Finalist: New Datacenter of the Year - 6th International DataCentre Awards 2013, BroadGroup.