Mactwin Security Group over Datacenter ITB-Kwadraat

06 May 2013

Op de Ecofactorij in Apeldoorn is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe datacenter van ITB-Kwadraat. Een goed beveiligd en duurzaam gebouw dat 24/7 voor haar klanten toegankelijk is. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van ruim 3.000 m2 waarvan het grootste deel in gebruik is als het eigenlijke datacentrum.

Terwijl de laatste afrondingsklussen in en om het pand worden uitgevoerd, is Mactwin te gast bij Niels Hensen, eigenaar en directeur.

Niels Hensen is met recht trots op zijn nieuwe 'high tech' en energiezuinige datacenter. "Het was een feestje om dit vanuit het niets neer te zetten." Hensen heeft samen met de nodige specialisten veel tijd besteed aan het uitwerken van zijn ideeën. "Als datacenter zijn we eigenlijk een facilitair bedrijf", zo stelt hij. "We leveren huisvesting voor de ICT van andere bedrijven. Huisvesting die goed en veilig is, maar ook betaalbaar doordat er efficiënt met energie wordt omgegaan en comfortabel voor degenen die er moeten werken. Onze klanten zijn dag en nacht welkom en moeten zich dan thuis voelen alsof het hun eigen datacenter is." Deze gedachte heeft niet alleen geresulteerd in een goed geoutilleerde wacht- en koffieruimte en in werkplekken die door klanten gereserveerd kunnen worden, maar ook in een zeer veilige omgeving.

ITB's nieuwe datacenter is goed beveiligd. "Het risico zit 'm bij ons niet zozeer in diefstal van apparatuur, maar in aanvallen met als doel het verstoren van de ICT-systemen van onze klanten. Op wat voor een manier dan ook", aldus Hensen. "Samen met Mactwin hebben we de beveiliging vorm gegeven. We wilden niet alleen een hoog beveiligingsniveau realiseren, maar ook de beveiligings-, klimaat- en lichtinstallaties zo veel mogelijk integreren. Mactwin heeft dit uitstekend begrepen en uitgevoerd."

Beveiliging van buiten naar binnen
Het pand en het omliggende terrein zijn geheel volgens de regels beveiligd: van buiten naar binnen. Rondom het terrein is een stevig hek geplaatst met daarop hoogspanningsbeveiliging. Zodra de draden worden aangeraakt of doorgeknipt, wordt dit gesignaleerd en krijgen de indringers een (ongevaarlijke) stroomschok. Verder zijn er rondom het pand en aan de binnenzijde van het hekwerk camera's geplaatst die het terrein en de buitenzijde van het gebouw in de gaten houden.
Ook in het pand zelf zijn camera's geplaatst. Eigenlijk wordt iedere gang en ruimte met deze camera's in beeld gebracht. Hensen: De camerabeelden komen binnen op de monitoren in onze centrale control room. Als er een incident is, kunnen we ze gebruiken om snel te beoordelen hoe ernstig de situatie is en welke maatregelen getroffen moeten worden. Opgeslagen beelden kunnen we achteraf gebruiken voor opsporingsdoeleinden."

Strenge toegangscontrole
Bij binnenkomst van het pand, moeten medewerkers en klanten – die allemaal over een eigen toegangspas beschikken – eerst door één van de twee eenpersoons circle locks. Ook hier zien we dat techniek redundant is uitgevoerd. Niels Hensen legt uit dat de toegangscontrole, die samen met Mactwin is vormgegeven, zwaar is uitgevoerd. "Na het aanbieden van de toegangspas, gaat een deur van de circle lock open. Deze deur sluit zodra de persoon in de sluis staat. Dan wordt geverifieerd of degene die de pas heeft aangeboden, ook werkelijk de eigenaar van de pas is. Er vindt een dubbele biometrische verificatie plaats: een gewichtsmeting en een handpalmscan. Alleen wanneer het gewicht binnen de eerder van deze persoon vastgelegde gewichts-categorie valt én het aderpatroon in de handpalm overeenkomt met het opgeslagen patroon, krijgt deze persoon toegang tot ons pand. Deze strenge vorm van toegangscontrole garandeert ons dat alleen geautoriseerde personen naar binnen kunnen en het maakt een receptie overbodig. Dit laatste sluit goed aan bij onze wens om het pand zo veel mogelijk 'self-supporting' te maken." De hiervoor genoemde toegangspassen geven, afhankelijk van iemands functie en de daaraan toegekende rechten, ook toegang tot andere ruimtes in het pand. Hiertoe zijn al eerder de organisatorische functiescheidingen vertaald naar fysieke scheidingen in het pand.

Maximale systeemintegratie
Met de implementatie van verschillende modules uit de Cemacs Security Suite heeft Mactwin voldaan aan de wens van ITB om zoveel mogelijk techniek te integreren. Hensen: "Wij wilden slimme en gebruiksvriendelijke beveiligingstechniek die ten dienste staat van onze klanten en medewerkers. Beveiligingsmaatregelen mogen de dagelijkse processen in geen geval hinderen. Mactwin heeft met Cemacs verschillende integraties vorm gegeven, zoals de integratie van het toegangs-controlesysteem met de inbraakmeldinstallatie. Dit zorgt ervoor dat het alarmsysteem in een zone automatisch uitschakelt zodra iemand toegang krijgt tot die zone en het alarm was ingeschakeld. Ook andersom gebeurt dit. Het alarm wordt automatisch ingeschakeld, voor bepaalde zones of het gehele pand, indien iemand het pand verlaat. Dit is afhankelijk van wie er, met welke toegangsrechten, nog in het pand aanwezig is." De integratie bij ITB-Kwadraat gaat verder dan deze koppeling. Ook het camerasysteem, de brandmeldinstallatie en gebouwinstallaties, zoals het licht en de verwarming, zijn gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem. Zo gaan verlichting en verwarming automatisch aan wanneer een geautoriseerd persoon het gebouw betreedt en weer uit wanneer het pand wordt verlaten. Hensen: "Dit alles maakt ons gebouw veilig, comfortabel én energiezuinig."

Klaar voor de toekomst
De nieuwe vestiging van ITB-Kwadraat is klaar om haar eerste klanten te 'huisvesten'. Ze kunnen terecht in een mooi, comfortabel en veilig pand waar hun ICT beslist in goede handen is. Niels Hensen ziet de toekomst dan ook positief tegemoet. "Onze nieuwe vestiging biedt alles wat klanten van een modern datacenter mogen verwachten. Nu en in de toekomst. Dankzij innovatieve technologie behoren we tot de meest energiezuinige datacenters van Europa. En met hulp van Mactwin zijn we ook een bijzonder veilig datacenter. De geïmplementeerde beveiligingsoplossingen zijn goed doordacht. Ook met het oog op de toekomst. Met de open en op ICT-standaarden gebaseerde Cemacs Security Suite hebben we beveiligings-componenten van verschillende merken met elkaar kunnen combineren tot de voor ons beste integrale oplossing. En willen we in de toekomst iets veranderen of uitbreiden, dan is dat geen enkel probleem!"

Bron: Magazine van Mactwin Security Group, nummer 2 2013


<< terug