Milieukeur certificering van SMK

Milieukeur certificering van SMK

03 January 2014

ITB2 Datacenters krijgt Milieukeur certificering van SMK
Stichting Milieukeur (SMK) heeft de 'klimaatbeheersing' van het onlangs in gebruik genomen datacenter van ITB2 Datacenters in Apeldoorn uitgebreid doorgelicht en de operationele inrichting van het datacenter energie-efficiënt en milieuvriendelijk bevonden. ITB2 heeft daarvoor van de overheid het Milieukeur certificaat ontvangen.

De criteria voor de Milieukeur certificering zijn door SMK ontwikkeld op initiatief van de ministeries van VROM en EZ. De criteria met eisen op het gebied van milieu en energie-efficiëntie, zijn tot stand gekomen met medewerking van onder andere wetenschappers en milieudeskundigen.

Bij het doorlichten van de operationele inrichting van het datacenter van ITB2 in Apeldoorn, is ondermeer gekeken naar de gebruikte klimaatbeheersingsystemen waaronder de koeling en ventilatie. Daarnaast is bijvoorbeeld het waterverbruik in het datacenter beoordeeld, en of er sprake is van het gebruik van milieuonvriendelijke koudemiddelen. Een van de belangrijkste criteria voor toekenning van de Milieukeur certificering betreft een maximaal toelaatbare Power Usage Effectiveness (PUE) waarde. Bij nieuwbouw zoals het datacenter van ITB2 in Apeldoorn mag deze waarde maximaal 1,3 bedragen.

"Het datacenter in Apeldoorn heeft momenteel een PUE-waarde van 1,27," zegt Niels Hensen, directeur en oprichter van ITB2 Datacenters. "Officiële berekeningen laten zien dat bij volledige bezetting in het datacenter uiteindelijk een waarde van 1,07 gerealiseerd zal worden. Zeer energie-efficiënt dus en binnen het normeringkader van Stichting Milieukeur."

Gebruik Nederlandse windenergie
Om het Milieukeur certificaat te kunnen ontvangen, moet verder aantoonbaar groene elektriciteit in het datacenter worden gebruikt. Het datacenter van ITB2 in Apeldoorn betrekt de groene stroom van Scholt Energy Control, die onder de naam WaarborgWindenergie de groene elektriciteit aan ITB2 levert. WaarborgWindenergie is voor 100 procent opgewekt via wind afkomstig uit Nederlandse windmolenparken. Dit groene energieproduct is net als ITB2 gecertificeerd en – ook in de productieketen – beoordeeld volgens de strenge Milieukeur criteria van SMK.

"De keuze voor WaarborgWindenergie is een bewuste keuze," zegt Hensen. "Niet alleen de prijs van het energieproduct is goed. Het feit dat deze stroom volledig afkomstig is uit Nederlandse windmolenparken, sluit naadloos aan bij onze eigen propositie. Wij zijn een Nederlandse colocatie aanbieder die zich voor 100 procent richt op klanten in de Nederlandse markt. Windenergie die in Nederland is opgewekt, past daar goed bij."

Beperken CO2 uitstoot
Het datacenter van ITB2 Datacenters in Apeldoorn heeft in de eerste bouwfase netto 1.500 vierkante meter colocatie voeroppervlak ontwikkeld, verdeeld in drie volledig gescheiden datahallen van 500 vierkante meter. Optioneel kan daar netto nog eens 1.500 vierkante meter colocatie oppervlak aan worden toegevoegd. Het datacenter heeft een uiterst energie-efficiënt ontwerp en maakt gebruik van een adiabatisch koelsysteem en enorme luchtschachten met lage luchtsnelheden, waarbij middels grote warmtewisselaars en een recirculerend binnenklimaat tégen de buitenlucht wordt gekoeld – zonder dat de buitenlucht het datacenter binnenkomt.

"IT infrastructuren en datacenters staan er helaas om bekend dat ze significant veel stroom verbruiken," zegt Hensen. "Om de navenante uitstoot van CO2 door energieopwekking te beperken, hebben we allereerst het stroomverbruik van het datacenter in Apeldoorn drastisch gereduceerd. Vervolgens is het type stroom dat we gebruiken volledig groen. Enerzijds hebben we dit gedaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant is het ook gewoon iets waar de markt om vraagt. Wij hebben gemerkt dat er veel klanten zijn, onder andere binnen de overheid, die graag hun IT infrastructuur 'groen' willen huisvesten. Aan die behoefte in de markt willen wij tegemoetkomen."


<< terug